ÜRE

Üre 46 N

Üre, içeriğindeki 46% azot miktarıyla azotlu gübreler içerisinde en fazla azot bulundurandır. Suda kolayca erir, beyaz renkli ve yuvarlak tanelidir.

Üre gübresi toprağa atıldıktan sonra içindeki organik bünyeli azot toprakta kimyasal değişmelere uğrayarak kısa zamanda bitkilerin kolayca faydalanabilecekleri bir hale gelir. Üre bütün bitkilere başarı ile uygulanabilir. Sonbahar gübrelemesinde kullanıldığı gibi, bitkilerin belirli gelişme dönemlerinde, ilkbaharda veya daha sonra da kullanılabilir.

Fazla miktarda üre verilmesi gerektiğinde hepsi bir defada değil birkaç kısma bölünerek atılmalıdır. Üre toprağa verildikten sonra derhal toprağa karıştırılmalıdır. Aksi halde toprak yüzeyinde kalan gübreden azot kaybı olabilir.

AS

Amonyum Sülfat 21 N

Yüksek Kükürt içerikli Amonyum formunda azot kaynağıdır. Diğer azotlu gübrelerden farklı olarak bünyesinde azotun yanı sıra önemli bitki besin elementlerinden biri olan kükürt de içerir. 

Azot ve kükürt elementlerinin eksikliğinin birlikte tespit edildiği topraklar için değerli bir besin kaynağıdır. Gübrenin kendisi asit karakterli olduğu için nötr ve alkali yani kireçli topraklarda güvenle kullanılabilir. İçeriğinde 21% azot bulunan amonyum sülfat, asit reaksiyonlu topraklarda uzun süre ve çok kullanılırsa toprağın daha fazla asitleşmesine sebep olur ve toprağı verimsizleştirir. 

Kristal yapısı şekere benzediği için çiftçiler arasında “şeker gübresi” olarak da bilinir. Bünyesinde bulunan sülfat formundaki kükürt, bitkilerin ihtiyacını tamamen karşılayacak durumdadır. 

AN

Amonyum Nitrat 33 N

Amonyum Nitrat gübresi bünyesinde %16,5 amonyum ve %16,5 nitrat azotu olmak üzere toplam %33 azot bulunduran bir gübre çeşididir. Bu özelliği ve toprakta hızlı çözünen bir gübre olması sebebiyle hem hızlı etki eder, hem de etki süresi diğer azotlu gübrelere oranla daha uzun sürer. 

Amonyum Nitrat uygulaması sonrasında toprakta herhangi bir pH değişimi gözlenmez. Yapısı gereği nötr tipte bir gübre olup her türlü toprakta rahatlıkla kullanılabilinir. İçeriğindeki nitrat azotunun kolay yıkanması sebebiyle yağış miktarı yüksek olan bölgelerde kullanımı çok fazla tavsiye edilmez. Bu tipteki bölgelerde Amonyum Nitrat kullanımı tek seferde değil, 2-3 uygulama şeklinde olmalıdır. Böyle bir uygulama ayrıca hem verime hem de kaliteye etki etmektedir. 

Amonyum Nitrat gübresinin suda hızlı ve kalıntısız çözünen bir yapıya sahip olmasından dolayı, damla sulama sistemlerinde sorunsuzca kullanılabilmektedir. 

SA

Sülfürik Asit

Sülfürik asit formülü, H2SO4 kimyasal formülüyle gösterilen renksiz ve yağımsı bir sıvıdır. Kimya sanayinde en fazla kullanılan ürünlerden bir tanesidir. Doğada saf olarak bulunmayan sülfürik asit, sanayi alanında değme yöntemiyle ya da kurşun odalar yoluyla üretilir. Burada kükürt dioksit farklı katalizatörlerle oksijenle yükseltgenerek kükürt trioksite dönüştürülmekte ve kükürt dioksit suyla tepkimeye sokulur ve sülfürik asit elde edilir.

Endüstride pek çok alanda kullanılan bu asit özellikle gübre üretiminde, amonyum sülfat üretiminde, boya sanayisinde ve petrokimya sanayisinde kullanılmaktadır. Bunların yanı sıra çeşitli pillerin yapımlarında da sülfürik asitten yararlanıldığını görebilmek mümkündür. Elektriği ileten ve suda çözündüğü zaman çok yüksek ısı çıkaran bir madde olarak karşımıza çıkmaktadır.