Sürdürülebilirlik

 “İnsanlık, doğanın gelecek nesillerin gereksinimlerine yanıt verme yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçları temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahiptir.” ELM Kimya olarak bu felsefe doğrultusunda sürdürülebilir bir dünyada, insani yaşamın sağlıklı bir şekilde devamlılığının sağlanması için, tüm dünya olarak birlikte çaba sarf edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Gelecek nesillerimize daha güzel bir dünya bırakmak için paydaşlarımızla beraber uyum içinde çalışarak, doğal kaynakların sınırlı olduğunun bilincinde, bugün ve gelecek için çevreci yaklaşımları benimseyerek, sıfır israf ve sürdürülebilirliğin desteklenmesi konularına odaklanıyoruz. ELM Kimya Sürdürülebilirlik Politikası, ülkemizin sürdürülebilir büyüme stratejisine paralel olarak birbiri ile doğrudan ilişkili sosyal, çevre ve ekonomik konular çerçevesinde sürdürme kararlılığını ele alır. Bu kapsamda sürdürülebilir plastik hammadde üretimi ve sosyal sorumluluk politikaları doğrultusunda şu başlıklar altında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz;

Doğal Kaynakların Etkin Kullanımı ve Atık Yönetimi

Düşük Karbon ve Enerji

Doğal, Çevre Dostu Ürün ve Hizmetler

İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

İş Sağlığı ve Güvenliği

Ürün ve Hizmet Yaşam Döngüsünde Müşteri Sağlığı ve Emniyeti

İstihdam