Sürdürülebilirlik

ELM Kimya olarak, sürdürülebilir bir gelecek yaratma sorumluluğunu tam anlamıyla benimsiyoruz. Gelecek nesiller için daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya bırakma hedefimiz, doğal kaynakları koruma ve bilinçli kullanma prensiplerine dayanmaktadır. Sürdürülebilirlik politikamız, şu temel alanlara yöneliktir:

  1. Doğal Kaynakların Etkin Kullanımı ve Atık Yönetimi: Kaynakların verimli kullanımını sağlamak amacıyla yenilikçi çözümler geliştiriyor, su tasarrufu yaparak ve atık azaltma ilkelerini hayata geçirerek çevreye olan etkimizi minimize ediyoruz. Her adımda, doğal dengenin korunmasını hedefliyoruz.
  2. Düşük Karbon ve Enerji: Enerji verimliliğini artırmaya ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlarla karbon ayak izimizi azaltmaya odaklanıyoruz. Küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı proaktif önlemler alarak, çevresel dengenin korunmasına katkıda bulunuyoruz.
  3. Doğal, Çevre Dostu Ürün ve Hizmetler: Ürün ve hizmetlerimizi geliştirirken, çevre dostu malzemeler kullanmaya ve sürdürülebilir üretim yöntemlerine öncelik vermeye özen gösteriyoruz. Geri dönüşümü teşvik ediyor, atıkların yeniden değerlendirilmesini sağlıyoruz.
  4. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları: İş süreçlerimizde insan haklarına saygı gösteriyor, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın haklarını koruyoruz. Şiddetin her türlüsüne karşı duruşumuzu net bir şekilde ifade ediyor, bu konuda farkındalık yaratıyoruz.
  5. İş Sağlığı ve Güvenliği: Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini en üst düzeyde tutmak için sürekli olarak önleyici sağlık ve güvenlik sistemlerimizi geliştiriyoruz. Riskleri en aza indirgeyerek, güvenli bir çalışma ortamı sağlıyoruz.
  6. Ürün ve Hizmet Yaşam Döngüsünde Müşteri Sağlığı ve Emniyeti: Ürünlerimizin tasarımından kullanımına kadar tüm süreçlerde müşteri sağlığına ve güvenliğine odaklanıyoruz. Kalite ve güvenlik standartlarını sürekli olarak yükseltiyoruz.
  7. İstihdam: Çalışanlarımız arasında ayrımcılığa yer vermiyor, eşitlik ve adalet temelinde bir iş ortamı yaratıyoruz. Ücretlendirme ve performans değerlendirmelerinde şeffaflık ve eşitlik ilkelerini benimsiyoruz.

Bu politikalar, sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmamızı ve topluma değer katmamızı sağlayacaktır. "Dünya atalarımızdan miras aldığımız bir yer değil, çocuklarımızdan ödünç aldığımız bir yerdir." Bu bilinçle hareket ederek, gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakma sorumluluğunu taşıyoruz.